Καθαρισμός της Πλ.Αριστοτέλους σε συνεργασία με το Δήμο Θεσ\νίκης - Μάιος 2013

 

Στα πλαίσια των οικολογικών μας εκδηλώσεων συμμετείχαμε με τα μέλη μας στην δραστηριότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε  στην πλατεία Αριστοτέλους, καθαρίζοντας με άλλους εθελοντικούς φορείς την πλατεία από σκουπίδια, αλλά κυρίως από τις αφίσες. Η δράση εντάσσεται στα πλαίσια της διεθνούς κίνησης Let’s do it (πρωτοβουλία ενεργών πολιτών που ξεκίνησε από την Εσθονία).


Newsletter

Αρχές & Στόχοι

1 - Συναδελφοσύνη

Η προώθηση ενός Ιδεώδους παγκόσμιας συναδελφοσύνης, που βασίζεται στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, πέρα από διαφορές φυλετικές, μορφωτικές, θρησκευτικές, κοινωνικές ή φύλου.

2 - Γνώση

Η αγάπη για τη σοφία, η οποία, μέσα από τη συγκριτική μελέτη των φιλοσοφιών, θρησκειών, επιστημών και τεχνών, προωθεί τη γνώση για το σύμπαν, τη φύση και τον άνθρωπο.

3 - Ανάπτυξη

Η ανάπτυξη των καλύτερων στοιχείων του ανθρώπου, προωθώντας τη βελτίωση του ατόμου και την ένταξή του στη φύση και την κοινωνία, όχι ως απλό παρατηρητή, αλλά ως ενεργό συμμετέχοντα σε έναν κόσμο που χρειάζεται βελτίωση.

Free Press

Βιόρυθμοι

Υπολογίστε τώρα τους βιόρυθμούς σας και
ρυθμίστε ανάλογα την ημέρα σας!