Νέα Ακρόπολη (Κεντρικό Παράρτημα):  Π. Μελά 18 με Τσιμισκή (Διαγώνιος), Θεσσαλονίκη 546 22. 

Νέα Ακρόπολη (Ανατολικά):  Γαμβέττα 160 (γωνία με Μαρτίου) Θεσσαλονίκη 542 48