Ανώτεροι άνθρωποι

Ποιητής: Friedrich Nietzsche

 

Αυτός εδώ ανυψώνεται – του πρέπειν να τον

επαινούμε!

Και όμως ένας άλλος έρχεται πάντα από ψηλά.

Και ζει εκεί όπου ποτέ δεν φτάνει έπαινος –

είναι από ψηλά.