Ένας διαγωνισμός για μια καλύτερη ζωή

Μπορεί μια ομάδα Ελλήνων να προτείνει καινοτομικές λύσεις για ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, βελτιώνοντας τη ζωή ενός εκατομμυρίου Ελλήνων;

Την απάντηση σε αυτή την ερώτηση φιλοδοξεί να δώσει ο διαγωνισμός Call To Innovation που ολοκληρώνεται στα τέλη Μαρτίου με έπαθλο 10 εβδομάδες παραμονής στο Singularity University στην Καλιφόρνια.

Ο ίδιος ο διαγωνισμός Call To Innovation εισάγει μια καινοτόμα προσέγγιση για την καινοτομία στην Ελλάδα. Οι μετέχοντες δεν καλούνται να επιδείξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε ένα συγκεκριμένο πεδίο και δεν υπάρχει προκαθορισμένη θεματολογία. Το μόνο που τίθεται ως όρος είναι κάθε πρόταση να επιχειρεί την επίλυση ενός προβλήματος σε έναν από τους εξής τομείς:

  1. Υγεία
  2. Εκπαίδευση
  3. Ανεργία
  4. Ενέργεια
  5. Γεωργία
  6. Πληροφορική

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ελεύθερη και οι μετέχοντες μπορούν ελεύθερα να συνδυάσουν δεξιότητες και επιστημονικά πεδία.

Στόχος είναι η ανάδειξη του καλύτερου, δίνοντάς του τη μεγάλη ευκαιρία να ζήσει για περίπου 2,5 μήνες σε ένα περιβάλλον που κυριολεκτικά αποτελεί θερμοκοιτίδα καινοτομίας – το Singularity University. Το έπαθλο αποτελεί στην ουσία μια υποτροφία για του 2013 Graduate Studies Program του Singularity University και η αξία του ανέρχεται στα 30.000 δολάρια.

Ο διαγωνισμός

Στη διεύθυνση www.calltoinovation.gr οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι και τις 10 Μαρτίου. Την ευθύνη για την αξιολόγηση των προτάσεων έχει αναλάβει μία κριτική επιτροπή στη οποία μετέχουν σημαντικές προσωπικότητες από ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων.

Οι κριτές θα επιλέξουν συνολικά 5 προτάσεις που θα περάσουν στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Απριλίου 2013.

Δείτε περισσότερα

Call to Innovation: www.calltoinnovation.gr

Singularity University: http://singularityu.org/

http://www.protagon.gr

Πηγή: kala-nea.gr

Δείτε επίσης: