Επίλυση προβλήματος… μέσω του σώματος

Οι συμμετέχοντες σε μία μελέτη είχαν ως στόχο να επιλύσουν ένα πρόβλημα του οποίου η λύση περιλάμβανε αιωρούμενες χορδές. Ταλαντώνοντας τα χέρια τους με ανάλογο τρόπο βοηθήθηκαν στην επίλυση τους σύμφωνα με τους ερευνητές, γεγονός που καταδεικνύει ότι ο εγκέφαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει σωματικά ερεθίσματα προκειμένου να βοηθηθεί στην κατανόηση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Πρόκειται για την πρώτη μελέτη η οποία δείχνει ότι η ικανότητα ενός ατόμου να λύσει ένα πρόβλημα μπορεί να επηρεαστεί από τον τρόπο κίνησής του. “Η επιδεξιότητά αλλάζει τον τρόπο που σκέφτονται οι άνθρωποι”, αναφέρει ο καθηγητής ψυχολογίας Alejandro Lleras, στο πανεπιστημίου του Illinois, ο οποίος πραγματοποίησε τη μελέτη με τη μεταδιδακτορική ερευνήτρια Laura Thomas, του πανεπιστημίου Vanderbilt. “Με άλλα λόγια, κατευθύνοντας τον τρόπο που οι άνθρωποι κινούν το σώματά τους, μπορούμε – εν αγνοία τους – να τους καθορίσουμε τον τρόπο που σκέφτονται για ένα πρόβλημα”.

Ακόμη και μετά την επιτυχή επίλυση του προβλήματος, σχεδόν κανένα από τα υποκείμενα της μελέτης δεν είχε συνειδητά αντιληφθεί οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ της σωματικής δραστηριότητας που συμμετείχαν και της λύση που βρήκαν. “Τα αποτελέσματα έχουν διττό ενδιαφέρον: καθώς η σωματική κίνηση μπορεί να έχει επιπτώσεις στα υψηλότερα επίπεδα σκέψης κατά την επίλυση περίπλοκων προβλημάτων, και επειδή αυτή η επίδραση εμφανίζεται ακόμα και όταν κάποιος άλλος κατευθύνει τις κινήσεις του ατόμου που προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα. Τα νέα συμπεράσματα προσφέρουν νέα διάσταση στους ερευνητές της “ενσωματωμένης γνώσης” (embodied cognition) η οποία περιγράφει τη σύνδεση μεταξύ του σώματος και του μυαλού. Οι άνθρωποι θεωρούν πως το μυαλό τους κατοικεί μέσα στον εγκέφαλό τους και καταπιάνεται μόνο με εννοιολογικές αφαιρέσεις, που αποσυνδέονται από το υπόλοιπο σώμα. Η αναδυόμενη αυτή έρευνα είναι συναρπαστική καθώς καταδεικνύει πως το σώμα σας είναι ένα μέρος του μυαλού σας με έναν δυναμικό τρόπο. Ο τρόπος που σκέφτεστε επηρεάζεται από το σώμα σας και, στην πραγματικότητα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα σώματά μας για να μας βοηθήσουμε να σκεφτόμαστε”, αναφέρει ο Δρ. Lleras.

Προηγούμενες μελέτες σχετικά με την “ενσωματωμένη γνώση” έχουν δείξει πως οι φυσικές κινήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην εκμάθηση και τη μνήμη ή μπορούν να αλλάξουν τις αντιλήψεις ή τη στάση ενός ατόμου απέναντι στις πληροφορίες. Άλλες μελέτες από τον Δρ. Lleras και τους συνάδελφους του επίσης έχουν διαπιστώσει πως κατευθύνοντας τις κινήσεις των ματιών ενός ατόμου ή εφιστώντας προσοχή σε συγκεκριμένα πρότυπα μπορεί επίσης να βοηθήσει στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Η παρούσα μελέτη είναι η πρώτη μελέτη που εντοπίζει ότι οι κατευθυνόμενες κινήσεις του σώματος μπορούν, ασυνείδητα, να καθοδηγήσουν ανώτερες γνωστικές διεργασίες. “Αντιλαμβανόμαστε τις παρατηρήσεις μας ως ένα σημαντικό νέο παράθυρο στην κατανόηση της πολυπλοκότητας της ανθρώπινης σκέψης. Υποθέτω ότι υπάρχει κι ένα καθαρό μήνυμα: εάν έχετε κολλήσει προσπαθώντας να λύσετε ένα πρόβλημα, κάντε ένα διάλλειμα. Πηγαίνετε και κάνετε κάτι άλλο. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι την επόμενη φορά που θα σκεφτείτε το ίδιο πρόβλημα θα το προσεγγίσετε κυριολεκτικά με ένα διαφορετικό μυαλό. Κι αυτό μπορεί να σας βοηθήσει!”, καταλήγει ο Δρ. Lleras.

Πηγή: sciencenews.gr

Δείτε επίσης: