Γιατί υπάρχουν οι γιορτές;

 

 

Γιορτές και Τελετές

Οι  παραδοσιακές Γιορτές συνήθως καθορίζονται από Τελετές που δεν είναι παρά η αναπαράσταση Αρχέγονων Κοσμικών Γεγονότων ή Μύθων και οδηγούν την συνείδηση του ανθρώπου σε ένα ανώτερο επίπεδο, πραγματώνοντας έτσι σ’ ένα μικρό επίπεδο ένα είδος Μύησης, ενσαρκώνοντας τον τρίπτυχο ΜΥΘΟΣ – ΤΕΛΕΤΗ – ΜΥΗΣΗ. Πλαισιώνονται από την χρήση διάφορων στοιχείων, με πιο συνηθισμένα την Φωτιά και το Νερό, αλλά και τη Γη και τον Αέρα (τα 4 στοιχεία). Άλλα στοιχεία που συναντάμε πολύ συχνά είναι τα λουλούδια, το αυγό, το δέντρο, οι καρποί, κλπ.