Γιατί υπάρχουν οι γιορτές;

 

 

Ο Τετραμερής Ρυθμός

Είναι κάτι παραπάνω από ανάλυση του διμερή ρυθμού, αφού μπορεί να σχετιστεί με τα 4 σημεία του ορίζοντα, τις 4 εποχές, και γενικά την διαίρεση μιας χρονικής περιόδου σε 4 μέρη (π.χ. τα 4 μέρη μιας μέρας). Αυτός ο ρυθμός εκφράζεται και στην πανάρχαια Ινδική αντίληψη για τους κύκλους του εκδηλωμένου σύμπαντος, που ονομάζονται Γιούγκα. Το πρώτο από τα 4 Γιούγκα ισούται με τα 4/10 του Μεγάλου (Μάχα) Γιούγκα και ονομάζεται Κρίτα Γιούγκα,  το δεύτερο με 3/10 και ονομάζεται Τρέτα Γιούγκα, το τρίτο με 2/10 και ονομάζεται Ντβαπάρα Γιούγκα και το τέταρτο με το 1/10 και ονομάζεται Κάλι Γιούγκα.  Ένα Μάχα Γιούγκα διαρκεί 12.000 θεία χρόνια ή 4.320.000 «θνητά» χρόνια, χρόνια όπως τα μετράμε οι άνθρωποι.
Η πιο χαρακτηριστική πάντως εφαρμογή του τετραμερή ρυθμού είναι φυσικά ο χωρισμός του έτους στις 4 εποχές, που διαδέχονται κυκλικά η μία την άλλη, ενώ κάθε πέρασμα στην επόμενη εποχή χαρακτηρίζεται από κοινής φύσης Παραδοσιακές Γιορτές, σ’ όλο τον κόσμο. Πρόκειται για τις στιγμές όπου η Γη, σαν ένα τεράστιο ηλεκτρομαγνητικό δίπολο, αλλάζει προσανατολισμό, που ανανεώνει την ενέργεια που ρέει στον πλανήτη και στις μορφές ζωής που υπάρχουν πάνω του.