Ιερή Αναλογία Ανθρώπου και Σύμπαντος

Ανάμεσα στον Άνθρωπο και στο Σύμπαν φαίνεται να υπάρχει μια άρρηκτη σχέση, που ξεπερνάει το γεγονός ότι είμαστε «κάτοικοι» αυτού του τεράστιου ζωντανού Οργανισμού, μια σχέση που εκφράζεται μέσα από την Ερμητική αρχή της Αναλογίας, και που δηλώνει ότι «Όπως είναι πάνω, είναι και κάτω». Γνώθι Σαυτόν, έλεγαν στο Δελφικό Ιερό του Απόλλωνα, Γνώθι Σαυτόν … Περισσότερα Ιερή Αναλογία Ανθρώπου και Σύμπαντος