Ανώτεροι άνθρωποι

Ποιητής: Friedrich Nietzsche   Αυτός εδώ ανυψώνεται – του πρέπειν να τον επαινούμε! Και όμως ένας άλλος έρχεται πάντα από ψηλά. Και ζει εκεί όπου ποτέ δεν φτάνει έπαινος – είναι από ψηλά.