“Ζω στο χωριό των Εθελοντών”

Νέοι μιλούν για την εμπειρία τους από την εθελοντική εργασία στο εξωτερικό Γνώσεις, εµπειρία, διαµονή σε χώρα του εξωτερικού αλλά και αναβολή του άγχους της δουλειάς για έναν χρόνο, είναι αρκετά για να δελεάσουν και να ωθήσουν τους νέους στην εθελοντική εργασία. Σίτιση, στέγαση και ένα µικρό ποσό για τα καθηµερινά έξοδα κάνουν ακόµη πιο … Περισσότερα