Ανάσταση! Ανακάλυψαν την κατοικία του Θεού

Η ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης και η συνακόλουθη επιβολή της τεχνοεπιστήμης ως πρωταρχικής δύναμης για τη διαμόρφωση των νεότερων κοινωνιών υποτίθεται ότι θα συνεπαγόταν, τουλάχιστον στη Δύση, την εξάλειψη της πίστης σε υπερφυσικές οντότητες και την οριστική χρεοκοπία των «εξ αποκαλύψεως» αληθειών των θρησκειών. Εχουν περάσει πάνω από τρεις αιώνες απρόσκοπτης προόδου των επιστημών και … Περισσότερα Ανάσταση! Ανακάλυψαν την κατοικία του Θεού