Ταξίδι στο χρόνο με το Youtube Time Machine

Η νέα αυτή υπηρεσία του YouTube, η μηχανή του χρόνου, προσφέρει ένα ταξίδι στο παρελθόν μέσω της τεράστιας και πλούσιας βάσης δεδομένων του YouTube. Περισσότερα από 4.000 βίντεο έχουν επιλεγεί και αρχειοθετηθεί. Χάρη σε αυτό το υλικό, η αναδρομή ξεκινά γύρω στα 1860, με την πρώτη ηχογράφηση του Edouard-Léon Scott de Martinville, και φθάνει έως … Περισσότερα Ταξίδι στο χρόνο με το Youtube Time Machine